Procceeding the 4th International Nursing Conference

Proceeding the 4th International Nursing Conference: life cycle approach for successful aging: Ahmad Zainuri Hall University of Muhammadiyah Jember, September 7, 2019. ISBN: 978-602-6988-78-2

Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

2019: Procceeding the 4th International Nursing Conference

Table of Contents

Articles

Endar Timiyatun, Eka Oktavianto
PDF
1-9
Yeni Suryaningsih, Eka Indah Aditia
PDF
10-15
Nur Rachmat, Mohammad Fanani, Darsono Darsono, Suwarto Suwarto
PDF
16-21
Yosephina Elizabeth Sumartini Gunawan, Maria Christina Endang Sukartiningsih, Imelda Anita Pandango
PDF
22-30
Susi Wahyuning Asih, Maulida ZuhrotulJannah
PDF
31-35
Ariani Sulistyorini, Tutut Pujianto, Dodik Arso Wibowo
PDF
36-44
Andri Setyorini, Niken Setyaningrum
PDF
45-54
Niken Setyaningrum, Andri Setyorini
55-59
Dian Nur Adkhana Sari, Eka Oktavianto
PDF
60-66
Diana Rachmania, Widyasih Sunaringtyas, Dhina Widayati
PDF
67-73
Diyan Indriyani, Awatiful Azza, Ria Angin
PDF
74-80
Moch Maftuchul Huda
PDF
81-87
Evita Muslima Isnanda Putri, Nur Azizah
PDF
88-92
Hanim Mufarokhah, Apriyani Puji Hastuti
PDF
93-101
Suryati Suryati, Supriyadi Supriyadi
PDF
102-109
Resti Utami
PDF
110-116
Sasmiyanto Sasmiyanto, Nora Azizah Yuliani
PDF
117-124
Sri Sumarni, Zakiyah Yasin2 Yasin, Rifngatus Solekha
PDF
125-130
Nunung Ernawati
PDF
131-137
Sofia Rhosma Dewi
PDF
138-144
Fika Indah Prasetya, Shelia R Utami
PDF
145-148
Widyasih Sunaringtyas
PDF
149-154
Awatiful Azza, Diyan Indriyani, Ika Priantari
PDF
155-159
Eka Suraningtyas
PDF
160-164
Hendrik Probo Sasongko, Febrika Devi Nanda, Febi Fitriyati
PDF
165-172
Zuhrotul Eka Yulis Anggraini
PDF
173-177
Yuana Dwi Agustin, Andrielina Firdausih
PDF
178-184
Cahya Tri Bagus hidayat, Happy Firmansyah
PDF
185-189
Ginanjar Sasmito Adi, Ratih Aprilita Wulandari
PDF
190-195
Firdawsyi Nuzula, Rizky Dwiyanti Yunita, Vita Raraningrum
PDF
196-201
Sri Wahyuni Adriani, Rini Kusuma Wardani
PDF
202-210
Luh Titi Handayani
PDF
211-218