Vol 4, No 2 (2019)

HEXAGON

DOI: https://doi.org/10.32528/hgn.v4i2

Table of Contents

Ajeng Safira Kusuma Wardhani, Pujo Priyono, Adhitiya Surya Manggala
1-4
Edo Caraka Yodha, Arief Alihudien, Pujo Priyono
5-14
Ery Prasetyo Hadi Winoto, Pujo Priyono, Totok Dwi K
15-35
Fadhil Aditya Putra Vidiyanto, Amri Gunasti, Irawati Irawati
36-48
Faisol Dwi Prasetyo, Rofi Budi Hamduwibawa, Taufan Abadi
49-59